Modul Productie

Modul productie Socrate

Ajută la gestionarea unui ciclu complet de producție, de la necesarul de materii prime și materiale până la realizarea produsului finit. Acesta permite pregătirea producției, lansarea, execuția și urmărirea producției.

Avantaje:

 • Modulul poate fi aplicat pentru diferite tipologii de producție.
 • Pe baza necesarului de aprovizionare se planifică achiziția de materii prime și materiale.
 • Măsurarea calității materiei prime cu ajutorul buletinelor de analiză.
 • Statusul comenzii de producție se actualizează fie automat, fie prin stabilirea momentelor de execuție a producției.
 • Flexibilitatea structurilor.
 • Sistemul oferă informații la zi privind stingerea obligațiilor de livrare, conform condițiilor contractuale introduse.
 • Integrare cu modulul Mijloace fixe pentru preluare resurse/utilaje.
 • Integrare perfectă cu modulele Comenzi clienți, Comenzi furnizori, Stocuri și Contabilitate.

Beneficii

 • Pregătirea, lansarea și urmărirea producției.
 • Autorizarea și controlul fabricării produselor.
 • Înregistrarea consumurilor specifice și a predării produselor finite.
 • Controlul rebuturilor, remedierilor și variației de consumuri.
 • Calculația costurilor pentru produsele finite, controlul calității produselor.
 • Necesarul de materiale poate fi generat pentru una sau mai multe comenzi și se transformă automat în necesar de aprovizionare.
 • Producția poate fi în diferite stadii (în așteptare, lansată, în curs, închisă și terminată).
 • Calculație preț vânzare.
 • Gestionarea cheltuielilor de producție.
 • Închiderea automată a producției.
 • Rapoarte flexibile după nevoile fiecărei companii.
Vezi și