REȚELE

Oferim servicii de executare / îmbunătățire a rețelelor de curent slab din cadrul unei companii.

Caracteristici

  • Design de rețele structurate
  • Rețele de telefonie fixă
  • Rețele de calculatoare
  • Rețele de control acces
  • Securizarea rețelelor de calculatoare
  • Domeniu controller
  • Activ Directory (AD), scopul fiind de a pune la dispoziție informațiile, de setare a securității obiectelor alese și de organizare și control al accesului
  • Samba server