Green HR TESTER

Green HR Tester – Evaluarea competențelor reale, accelerarea recrutării și creșterea motivării personalului

HR Tester este un program online dedicat testării de cunoștințe și competențe deținute de candidații selectați. Identificarea și alocarea persoanelor pe pozițiile corecte, contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor organizaționale.

Avantaje

 • Posibilitate de stocare și gestionarea a unui volum mare de date referitoare la angajații companiei și la posibilii candidați
 • Sistem profesional de evaluare a angajaților companiei și a noilor candidați
 • Eliminarea personalului ineficient și a riscului de a angaja persoane neadecvate pentru posturile disponibile în cadrul companiei
 • Păstrarea istoricului angajaților din cadrul companiei: evoluție, posturi deținute, cursuri și certificări aferente
 • Posibilitatea atașării de documente specifice în format electronic
 • Eliminarea volumului mare de documente tipărite și optimizarea timpului alocat înregistrării și căutării informațiilor
 • Comunicare internă eficientă ce conduce la distribuirea și înțelegerea eficientă a sarcinilor întregului personal

Beneficii

 • Colectarea unei baze de CV-uri împreună cu nota obținută la testul de competențe
 • Identificarea corectă a competențelor angajaților
 • Creşterea motivaţiei personalului şi reducerea riscului de a părăsi compania
 • Scăderea timpului și costurilor de recrutare
 • Decizii privind sesiunile de training, promovările, redistribuirile, salarizările și compensaţiile
 • Identifică competențele reale prin utilizarea unui sistem profesional de interogare
 • Identifică competenţele lipsă şi recomandă angajatorului poziția potrivită în cadrul companiei
 • Îmbunătăţeşte și motivează performanţele angajaților prin testarea periodică a acestora
 • Ajută la planificarea strategică a Resurselor Umane

Raportează

 • Rapoarte de coeficiență: Gradul de pregătire al aplicantului
 • Rapoarte privind evoluția personalului pe baza istoricului punctajelor obținute
 • Rapoarte de confidențialitate: Siguranța de sine a aplicantului