Modul Financiar

Modulul Financiar Socrate

Conduce la optimizarea fluxului de trezorerie și la îmbunătățirea indicatorilor de performanță financiari. Punctul forte al acestui pachet este reprezentat de flexibilitatea deosebită în organizarea elementelor contabile.

Modulul este format din următoarele submodule:

 • Contabilitate financiară și de gestiune
 • Mijloace fixe
 • Trezorerie
Submodulul Contabilitate

Modulul Contabilitate stă la baza puternicului sistem Socrate și permite înregistrarea tuturor tranzacțiilor financiar-contabile, sintetizarea, procesarea și raportarea acestora în timp real.

Caracteristici

 • Modulul înglobează un sistem performant de audit și validare a înregistrărilor, și realizează legătura cu celelalte module.
 • Introducere ușoară și rapidă a contărilor.
 • Gruparea înregistrărilor pe centralizatoare, documente și dimensiuni (societate, proiect, locație).
 • Organizare și sistematizare a activităților în contabilitate.
 • Structură flexibilă de conturi.
 • Automatizarea tranzacțiilor.
 • Evidența în mai multe valute.
 • Contabilitate de inflație. Modulul permite posibilitatea de retratare a elementelor bilanțiere, definirea de elemente nemonetare în planul de conturi precum și a indicilor de inflație.
 • Sistem flexibil de raportare.
 • Există posibilitatea configurării rapoartelor specifice nevoilor clienților.
 • Sistem de securitate și auditare.
 • Urmărirea documentelor.
 • Consolidarea multisocietate a rapoartelor, întrucât sistemul permite evidența pentru o societate, pentru mai multe societăți sau pentru firma care au o structură de tip holding.
Submodulul Mijloace fixe

Modulul de imobilizări permite înregistrarea tuturor operațiunilor financiare legate de mijloacele fixe și obiectele de inventar din cadrul organizației, cu reflectare automată în contabilitatea financiară.

Caracteristici:

 • Evidența imobilizărilor după criterii multiple.
 • Sistemul permite metode definibile de calcul al amortizării.
 • Modulul permite ținerea evidenței în paralel a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.
 • Evidența pe locații și centre de profit.
 • Integrare completă cu modulul de Contabilitate.
Submodulul Trezorerie (Încasări și Plăți)

Submodulul permite anticiparea și urmărirea intrărilor și ieșirilor de bani în urma comenzilor sau a vânzărilor și cumpărărilor.

Caracteristici:

 • Prin intermediul încasărilor și plăților se reflectă mișcările de bani din toate conturile de trezorerie în orice perioadă de timp.
 • Operare multivalută.
 • Definirea flexibilă a rabaturilor și a termenelor de plată.
 • Automatizarea plăților, plățile care se fac în mod regulat să se facă în mod automat.
 • Păstrarea istoricului încasărilor și plăților.
 • Optimizarea fluxului de bani din cadrul organizației.
 • Control complet al sumelor de încasat și de plătit.
 • Sistem flexibil de încasări și plăți.
 • Generarea automată a facturilor de diferențe de curs.
 • Reevaluări de sold în valută pentru calculul, raportarea și transferul în contabilitate.
 • Concilieri de încasări și plăți (anularea sau legarea unor încasări și plăți legate de documente ca facturi, proforme, chitanțe).
 • Rapoarte flexibile operative sau de sinteză.
 • Integrare perfectă cu Modulul Comercial și Modulul Contabilitate.
Vezi și