Modul Comercial

Modulul Comercial Socrate

Permite gestionarea cu succes a relațiilor contractuale cu partenerii de afaceri (atât clienți cât și furnizori). Se adresează departamentului comercial, departamentului de marketing și conducerii executive a companiei. Se integrează perfect cu celelalte module Socrate.

Submodulul Aprovizionare (Comenzi furnizori; Cumpărări)

Permite gestionarea relațiilor contractuale cu furnizorii, începând cu procesarea necesarului de aprovizionat, generarea confirmărilor furnizor, aviz de expediție furnizor, recepție până la factura furnizor, având ca scop fluidizarea activității de aprovizionare.

Caracteristici:

 • Permite definirea principalelor date de identificare ale furnizorilor.
 • Clasificarea furnizorilor după mai multe criterii.
 • Furnizorii pot fi analizați în funcție de volumul de cumpărări, articolele cumpărate, repartizare geografică, termenele de livrare respectate, condiții de credit acordate, canalele de achiziție etc.
 • Urmărirea detaliată a articolelor.
 • Gestionarea comenzilor trimise furnizorilor și calcularea necesarului de aprovizionat pentru fiecare articol sau furnizor în parte.
 • Necesarul se transformă automat în comenzi, atunci când sunt trimise către furnizori.
 • Generarea automată a documentelor.
 • Anticiparea plăților.
 • Evidența cumpărărilor în paralel în mai multe valute astfel încât și rapoartele de cumpărări se pot obține în mai multe valute.
 • Permite repartizarea automată sau manuală a cheltuielilor evidențiate pe facturile furnizor pe centrele de profit/cost predefinite.
 • Rapoarte de sinteză și detaliate legate de intrări, recepții și cumpărări.
 • Integrare perfectă cu modulele Stocuri, Plăți, Contabilitate.
Submodulul Import

Prin intermediul acestuia se introduc documentele de import, sau DVI – declarație vamală de import.

Caracteristici:

 • Pentru articole fizice, tangibile, se introduce mai întâi avizul furnizor.
 • Se generează documentul de import de pe aviz.
 • Introducerea directă de document vamal este utilizată doar în cazul importului de servicii.
 • De pe documentul de import se generează toate facturile necesare precum și NIR-ul.
 • Pe baza documentului de import se înregistrează și se calculează toate elementele cuprinse într-un DVI.
Submodulul Vânzare (Comenzi Clienți; Vânzări)

Permite gestionarea cu succes a relațiilor contractuale cu clienții.

Caracteristici:

 • Permite definirea clienților și clasificarea lor după mai multe criterii.
 • Clienții pot fi analizați în funcție de volumul de vânzări, articolele vândute, repartizare geografică, canalele de distribuție etc.
 • Urmărirea detaliată a articolelor.
 • Gestionarea comenzilor făcându-se în mod global sau în funcție de partizi, loturi sau articole din cadrul fiecărui lot.
 • Criterii multiple de selecție la vizualizarea documentelor.
 • Aplicare de politici de discount-uri atât la nivel de document cât și de articol.
 • Validarea comenzilor.
 • Condiții flexibile de creditare.
 • Procesarea comenzilor interne.
 • Procesarea flexibilă a ieșirilor.
 • Generarea automată a documentelor.
 • Repartizarea vânzărilor pe centre de profit, puncte de vânzare și agenți comerciali.
 • Evidența vânzărilor în paralel în mai multe valute.
 • Rapoarte de sinteză și detaliate legate de ieșiri, vânzări.
 • Integrare perfectă cu modulele Stocuri, Încasări, Contabilitate.
Submodulul Export

În submodul se regăsesc documentele care gestionează relațiile contractuale cu clienții externi.

Caracteristici:

 • Documentul principal îl constituie Factura de Export (Invoice).
 • Factura de Export conține toate informațiile necesare exportului, informații cerute de legislația în vigoare.
 • Pentru fiecare factură de export se generează o factură fiscală (factura internă) cerută de legislația în vigoare.
 • Factura fiscală internă este cea prin intermediul căreia se face încasarea facturii de export.
 • Pentru exportul de mărfuri, Factura de export va fi generată de pe Avizele client introduse sau generate în prealabil.
 • Pentru exportul de servicii, Factura de export se introduce manual.
Submodulul Stocuri (Gestiune stocurilor)

Gestiunea stocurilor este o activitate deosebit de complexă. În acest sens, Socrate+ vă ajută să gestionați stocurile în mod eficient.
Stocurile reprezintă o investiție semnificativă a resurselor organizației.

Caracteristici:

 • Metode multiple de descărcare a stocurilor precum: FIFO (First In – First Out), LIFO (Last In – First Out), PMP (Preț Mediu Ponderat) și pe loturi (evidență specifică).
 • Modulul lucrează atât cu stocul fizic cât și cu stocul disponibil.
 • Articolele din cadrul organizației pot fi clasificate pe mai multe nivele, în funcție de categoriile care se predefinesc.
 • Conversia automată a unităților de măsură permite ținerea stocului unui articol în mai multe unități de măsură.
 • Se permite o evidență strictă a mișcărilor de stocuri în cadrul organizației pe baza bonurilor emise de gestiuni.
 • Se poate monitoriza întreg circuitul intern al articolelor, prin bonuri de consum, de transfer, de primire și de autorecepție.
 • Metode moderne de optimizare a stocurilor.
 • Modulul permite ținerea evidenței intrărilor și ieșirilor pe loturi (partizi) și pe serii.
 • Organizarea stocurilor pe loturi și respectiv serii.
 • Submodulul determină inventarul la o anumită dată pentru fiecare produs.
 • Integrare cu dispozitive mobile de inventariere.
 • Evidența profitabilității pe proiecte și locații.
 • Transferul în contabilitate al documentelor primare referitoare la mișcările de stoc.
 • Raportări cantitativ-valorice multiple.
Submodulul Prețuri

Submodulul permite aplicarea unei politici logice de prețuri. Prețurile se înregistrează separat în liste de prețuri, atât pentru produsele achiziționate (prețuri furnizor), cât și pentru produsele destinate vânzării (prețuri vânzare).

Caracteristici:

 • Liste de prețuri, pentru furnizori sau clienți, în valute diferite.
 • Interfețe grafice prietenoase.
 • Asimilare rapidă a utilizării modulului de către utilizatori.
 • Avertizare asupra marjelor/adaosurilor care nu se încadrează în limitele prestabilite de către utilizator.
 • Evidența prețurilor în mai multe valute.
 • Generarea automată a prețurilor, cu listele aferente, plecând de la prețurile de furnizor.
 • Înglobează rapoarte standard – liste de prețuri pe diferite categorii.
 • Posibilitatea construirii de rapoarte specifice nevoilor clienților.
 • Se integrează perfect cu celelalte module.
Vezi și